Wat is een gevalideerde taxatie?

Alle taxaties die door een Nederlandse geldverstrekker gebruikt worden voor financiering van een woning of appartement dienen gevalideerd te zijn en uitgewerkt in een "Model taxatierapport". De validatie betekend dat het rapport door een validatie-instituut (NWWI) wordt nagekeken (gevalideerd) op volledigheid, leesbaarheid en correcte invulling. Daarnaast wordt het taxatierapport beoordeeld op een logische conclusie. Kan een willekeurige lezer volgen hoe de taxateur tot de conclusie is gekomen dat het getaxeerde woonhuis of appartement een bepaalde waarde heeft?

Wie valideert een taxatierapport?

De taxatierapporten die ter validatie worden aangeboden zijn volledig uitgewerkt door de taxateur en worden via elektronische weg aangeboden aan het validatie-instituut. De medewerkers van het validatie-instituut zijn allemaal voormalige makelaars of taxateurs die om welke reden dan ook niet langer zelf taxaties uitvoeren. Ze weten dus allemaal van de hoed en de rand wanneer het om taxaties gaat. De validatie medewerkers hebben toegang tot alle eerder ter validatie aangeboden taxatierapporten en kunnen dus direct zien of een woning of appartement al eerder is getaxeerd en/of er recent in dezelfde straat of wijk is getaxeerd. Op die wijze is er makkelijke controle op de betrouwbaarheid van de conclusie in een taxatierapport.

Als het rapport is goedgekeurd voor validatie

Na de controle van een taxatierapport kan een validatiemedewerker een rapport goedkeuren of afkeuren. Wanneer een onderdeel verbetering nodig heeft of een rapport bijlagen mist stuurt het validatie-instituut een verbetervoorstel of een definitieve afwijzing. Bij een verbetervoorstel moet de taxateur het rapport aanvullen of de uitleg bij de conclusie verbeteren zodat bij hercontrole wel een goedkeuring kan plaatsvinden. Wanneer het taxatierapport helemaal is goedgekeurd stuurt het validatie-instituut een ondertekencode voor het rapport aan de taxateur. Zodra de taxateur het rapport heeft ondertekend zal het validatie-instituut het taxatierapport via een e-mail met een downloadlink aan de opdrachtgever versturen.

Heeft u een gevalideerd taxatierapport in Doetinchem, Zevenaar of Arnhem nodig bekijk dan onze taxatietarieven.

 

Logo NRVT Logo NWWI